Публічна оферта

Публічна угода (оферта)

Публічна оферта гарантує відкритість нашої компанії, тут ви можете переглянути ваші права та наші обов'язки.

Публічна оферта

Інформація про договір

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування з SIData Для того, щоб укласти зазначений договір, зовсім не обов'язково приїжджати в офіс нашої компанії, вести переговори, заповнювати купу паперів. Для укладання договору достатньо лише ознайомитися з цією інформацією та наведеним нижче текстом договору. Зазначений договір є громадським, тобто. відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.
Якщо Ви погоджуєтесь з його умовами – можете зробити оплату послуг. У цьому випадку договір вважатиметься укладеним, а SIData прийнявши він обов'язок надавати послуги, зазначені у договорі. Громадянами оплата може бути виконана через будь-яке відділення комерційного банку.

Відповідно до Цивільного Кодексу України, у разі прийняття викладених у цій Оферті умов та оплати послуг фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає ЗАМОВНИКОМ (акцепт Оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).
У майбутньому, якщо у Вас виникне потреба, Ви зможете у зручний для Вас час отримати документально оформлений договір з підписами та печаткою Виконавця.

Публічна угода на абонентське обслуговування

Фізична особа-підприємець Дорошенко В. І., іменована надалі Виконавець, з одного боку, та Замовник, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець бере на себе зобов'язання надавати Послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник зобов'язується прийняти та сплатити надані послуги.
1.2. Цей договір має характер публічної оферти і є еквівалентом “усного договору”, і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Під Послугами розуміється надання Замовнику:
2.1.1. Унікального імені (далі логіна) та пароля, що дозволяє керувати послугами на веб-сайті Виконавця, ця інформація надсилається на контактну електронну адресу (e-mail) Замовника після проходження процедури реєстрації та оплати. Контактною електронною адресою вважається адреса, зазначена Замовником під час проходження процедури реєстрації;
2.1.2. можливості розмістити інформацію на серверах Виконавця в межах квоти, передбаченої тарифним планом.
2.1.3. Реєстрації доменних імен та підтримки їх на первинному та вторинних серверах імен DNS, якщо така послуга замовлена на офіційному сайті Виконавця;
2.1.4. Можливості організації імен електронної пошти з обсягом інформації, що зберігається в кожний момент часу, в межах квоти, передбаченої тарифним планом.
2.1.5. Можливості адресації розміщеного ресурсу.
2.1.6. необхідні для використання Послуги консультацій електронною поштою або телефоном.
2.2. Замовник дає згоду на зберігання та обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації взаємовідносин у сфері інформатизації.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
3.1.1. Надавати Замовнику Послуги відповідно до суми абонентської плати, внесеної у порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору.
3.1.2. Зареєструвати обліковий запис Замовника, та передати йому ім'я (логін) та пароль доступу за допомогою електронної пошти.
3.1.3. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього під час реєстрації, а також зміст приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
3.1.4. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Замовників та зміною тарифів на оплату, на сайті Виконавця, а також надсилати їх Замовникам електронною поштою.

3.2. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.2.1. У мінімальному обсязі володіти навичками та знаннями, необхідні для самостійного використання Послуги.
3.2.2. Надати достовірні відомості під час реєстрації та укладання Договору.
3.2.3. На першу вимогу надати Виконавцю скан-копії заповненої заяви та паспорта (1,2 сторінка та реєстрація). Під заявою в цьому Договорі розуміється власноруч заповнене та підписане звернення до Виконавця, вимога про заповнення якого висуваються у визначених Виконавцем випадках та доводяться до відома Замовника за допомогою електронних листів та інструкцій на сайті Виконавця. Бланк такої заяви доступний для скачування Замовником у його особистому кабінеті, на сайті Виконавця або може бути написано Замовником у довільній формі.
3.2.4. Вчасно надавати Виконавцю інформацію про зміну відомостей, таких як контактна електронна адреса, телефон, а також поштова адреса (для надсилання документів — за бажання підписати договір згодом).
3.2.5. При зверненні до служби технічної підтримки Виконавця використовувати контактну електронну адресу (адресу, вказану при замовленні послуги) та повідомляти свій логін, ім'я та прізвище, а також за необхідності використовувати інші способи підтвердження своїх прав доступу.
3.2.6. Забезпечувати конфіденційність свого логіну та пароля.
3.2.7. Оплачувати Послуги відповідно до тарифного плану обслуговування та дотримуючись умов розділу 4 цього Договору. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування та тарифи на сайті Виконавця.
3.2.8. У разі незгоди зі змінами тексту цього договору Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця у десятиденний строк з моменту отримання повідомлення про зміни.
3.2.9. Зберігати банківські фінансові документи (платіжні доручення, квитанції, чеки), що підтверджують здійснену оплату Послуг.

4. ЦІНИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Замовник здійснює акцепт Оферти та укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг Виконавця згідно з умовами цього Договору. Попередня оплата послуг Виконавця означає згоду Замовника з усіма умовами цього Договору.
4.2. Вартість робіт за цим договором на момент його укладання визначається відповідно до чинних умов, що публікуються на сайті Виконавця.
4.3. Платежі здійснюються згідно з тарифами, опублікованими на сайті Виконавця.
4.4. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги, змінювати тарифи обслуговування, запроваджувати нові тарифні плани. Про введення нових цін або інших змін Виконавець сповіщає Замовника через публікацію на своєму сайті, а також електронною поштою. У разі внесення авансу за надання послуг відповідно до цього Договору нові ціни на Послуги набувають чинності для Замовника після закінчення строку, за який внесено аванс.
4.5. Послуги надаються за умови внесення оплати згідно з обраним тарифним планом, за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.6. Оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкових платежів на банківський рахунок Виконавця, зазначеного у розділі 10 цього Договору.
4.6.1. При оплаті через банк Замовник зобов'язаний зазначити у платіжному документі призначення платежу. Виконавець має право не надавати послуги у разі, якщо у платіжному документі не зазначено призначення платежу.
4.6.2. Рахунок оплати послуг Замовник отримує від Виконавця на адресу електронної пошти та оплачує у 10-ти денний термін, вказавши при оплаті послугу, за яку вноситься платіж.
4.6.3. Рахунок на продовження послуг Виконавець надає Замовнику електронною поштою, вказаною під час реєстрації. Рахунок має бути оплачений пізніше 3-х днів із закінчення терміну надання послуг.
4.6.4. Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця електронною поштою дату, суму платежу, а також за яку послугу здійснено платіж.
4.6.5. У разі несвоєчасної оплати або несвоєчасного повідомлення Виконавця про здійснену оплату Виконавець має право припинити надання послуг.
4.7. Замовник самостійно відповідає за правильність вироблених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця з моменту опублікування нових реквізитів на сайті Виконавця та сповіщення електронною поштою Замовник несе всі негативні наслідки за платежі, зроблені за застарілими реквізитами.
4.8. Днем оплати вважається день зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.9. У разі призупинення надання послуг через несплату, їх поновлення відбувається протягом робочого дня, наступного за днем оплати.
4.9.1 У разі не оплати замовником послуг протягом 30 днів з моменту їх закінчення, відновлення послуг може бути неможливим. Якщо відновлення послуг можливе, воно відбувається за додаткову плату встановлену Виконавцем.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність і не дає гарантії того, що запропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець робить усі розумні зусилля та заходи з недопущення переривань сервісу чи порушення його якості.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за прямі чи непрямі збитки, заподіяні Замовнику внаслідок використання або неможливості користування Послугами або понесені внаслідок помилок, перепусток, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Замовника від віддалених мереж, функціонування яких спричинило занесення адреси такої мережі до списків, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку, через які здійснюється доступ до Послуг.
5.4. Замовник приймає на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти та корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості та властивостей товарів та послуг, що поширюються в Інтернет та надаються Замовнику за допомогою Послуг.
5.5. Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіну та паролю, що стався з вини третіх осіб, Замовник повинен направити на адресу Виконавця заяву про зміну пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які спричинили крадіжку, а для відшкодування збитків внаслідок крадіжки Замовник повинен звернутися до відповідних правоохоронних органів.
5.6. Виконавець не несе відповідальності за повідомлення будь-яких третіх осіб про позбавлення Замовника доступу до послуги та за можливі наслідки, що виникли внаслідок відсутності такого попередження.
5.7. Виконавець не є відповідачем або відповідачем за будь-якими зобов'язаннями та витратами, пов'язаними з порушенням положень Договору Замовником або іншими особами, які використовують ім'я користувача та пароль Замовника, або отримали доступ до редагування інформації Замовника шляхом злому; або пов'язаним з використанням Інтернету за допомогою Послуг; або пов'язаним із розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Інтернет Замовником або іншими особами, які використовують його логін та пароль.
5.8. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне отримання Замовником повідомлень Виконавця, надісланих електронною поштою. Лист вважається отриманим Замовником у день його відправлення Виконавцем.
5.9. Виконавець, Адміністратори Реєстру публічних доменів та Оператори Реєстру публічних доменів, у яких реєструються домени згідно з цим Договором, не несуть відповідальності за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Замовником, у тому числі перед третіми особами, а також у разі порушення Замовником будь-яких прав третіх осіб.
5.10 Виконавець протягом терміну делегування доменного імені в зоні .UA Замовнику в рамках цього договору дотримується Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена в зоні .UA(.UA Domain Name Dispute Resolution Policy), Правил Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена в зоні .UA. UA(Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) та Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена в доменній зоні .UA Міжнародної організації інтелектуальної власності(World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) за посиланням: https://hostmaster.ua/policy/ua-drp
А саме:
5.10.1 Надавати запитувану інформацію Центру Міжнародної організації інтелектуальної власності з арбітражу та посередництва, включаючи підтвердження того, що спірне доменне ім'я зареєстроване Виконавцем на користь Замовника, що доменне ім'я зареєстроване фізичною або юридичною особою зазначеним відповідачем у скарзі доменного імені. У разі потреби, надати договір про реєстрацію та супровід доменного імені та інші документи.
5.10.2 Не проводити зміну registrant'а та/або реєстратора спірного домену під час розгляду скарги.
5.10.3 Виконувати рішення Адміністративної комісії Центру міжнародної організації інтелектуальної власності з арбітражу та посередництва, а саме: зміна registrant'а або реєстратора спірного домену або його повне видалення, якщо одне з таких буде винесене.
5.11 Замовник протягом строку делегування доменного імені в зоні .UA в рамках цього договору зобов'язується дотримуватись Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена в зоні .UA(.UA Domain Name Dispute Resolution Policy), Правил Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена в зоні .UA. UA(Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) та Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена в доменній зоні .UA Міжнародної організації інтелектуальної власності(World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) за посиланням: https://hostmaster.ua/policy/ua-drp
5.12. При зазначенні Замовником у заявці на реєстрацію або переделегування домену в адміністративних, технічних, фінансових контактах домену персональних даних третіх осіб Замовник гарантує, що такі персональні дані зазначаються за згодою власників персональних даних з дотриманням чинних норм щодо захисту персональних даних, встановлених чинним законодавством України та/або Загального регламенту захисту персональних даних (GDPR) без порушення прав третіх осіб. Замовник зобов'язується самостійно повідомляти суб'єктів персональних даних повідомляти їх про зміст, цілі та обсяги збору персональних даних, а також особи/організації яких вони передаються.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ
6.1. Претензії Замовника щодо наданих Послуг приймаються Виконавцем для розгляду лише у письмовому (електронному) вигляді. Строк розгляду претензій Замовника не повинен перевищувати 14 (чотирнадцяти) робочих днів.
6.2. Розгляд претензій до Виконавця, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється за умови пред'явлення Замовником відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.
6.3. Для вирішення технічних питань щодо вини Замовника внаслідок його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації як експерти.
6.4. Сторони регулюватимуть шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності чи претензії, які можуть виникнути стосовно цього договору або у зв'язку з ним.
6.5. У разі, якщо сторони не досягнуть домовленості щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають розгляду у судовому порядку відповідно до підсудності, встановленої законодавством України.

7. МОМЕНТ ВИСНОВОК ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ЙОГО ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ
7.1. Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту внесення плати за Послуги у розмірі та порядку, встановленому цим договором.
7.2. Договір укладається на невизначений термін та діє протягом зазначеного терміну за умови своєчасної та повної оплати Замовником послуг Виконавця.
7.3. Виконавець має право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку, повідомляючи про це Замовника електронною поштою. Ці зміни договору набирають чинності через десять днів після їх опублікування на сайті Виконавця, якщо Замовник не направив своїх вмотивованих заперечень проти зміни умов договору. У цьому випадку зміни до Договору набувають чинності після врегулювання сторонами спірних моментів.
7.4. У разі неможливості врегулювання спірних моментів, пов'язаних із зміною умов цього Договору, Виконавець має право відмовитись від Договору та припинити надання Послуг.
7.5. Замовник має право у будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця.
7.6. У разі дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Замовника залишок коштів на особовому рахунку Замовника поверненню не підлягає. Виконавець має право запропонувати Замовнику на невикористану суму інші послуги.

8. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. Замовник надає свою згоду на опрацювання Виконавцем персональних даних Замовника.
8.2. Виконавець обробляє персональні дані шляхом здійснення дій (операцій) з персональними даними, які включають: збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Метою використання персональних даних та подальшої їх обробки є отримання Замовником послуг, які надаються Виконавцем.
8.3. Виконавець зобов'язується опрацьовувати персональні дані Замовника у суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.
8.4. Замовник погоджується, що Виконавець має право знеособити його персональні дані з метою передачі іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен. Також Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право передати його дані іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен у знеособленому вигляді.
8.5. Замовник цією згодою доручає Виконавцю, як Реєстратору, опублікувати свої персональні дані у базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі до Інтернету, необхідні роботи сервісів, служб, доменів.
8.6. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом надсилання Замовником відповідного розпорядження у простій письмовій формі на адресу Виконавця. При цьому Замовник погоджується з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки:
– відмова з боку Виконавця у наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних;
– видалення доменного імені, у разі неможливості його супроводу без наявності у Виконавця таких даних.
8.7. Замовник погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору або Адміністратору публічного домену, якщо операція, що виконується, вимагає ідентифікації Замовника, як власника доменного імені.
8.8. Права Замовника стосовно його персональних даних визначено у ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. З усіх питань, неврегульованих цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.2. Додатками до цього договору є Додаток 1 Норми користування мережею Інтернет Додаток 2 Список заборонених матеріалів при наданні послуг.

10. Реквізити SIData

Послуги, що надаються під торговою маркою SIData, можуть надаватися від кількох фізичних осіб підприємців або юридичних осіб. Нижче наводимо дані контрагентів від яких виставляються рахунки та договори на надання послуг:
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Додаток 1 до Договору

НОРМИ КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЮ

Мережа Інтернет є глобальне об'єднання комп'ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій. Це об'єднання є децентралізованим і єдиного загальнообов'язкового зведення правил (законів) користування мережею Інтернет не встановлено. Існують, однак, загальноприйняті норми роботи в Інтернеті, спрямовані на те, щоб діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів. Фундаментальне становище цих норм таке: правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет (від поштової скриньки до каналу зв'язку) визначають власники цих ресурсів лише вони.
Цей документ описує загальноприйняті норми роботи в Інтернеті, дотримання яких є обов'язковим для всіх користувачів. Дія цих норм поширюється порядок використання ресурсів Мережі. Тут і далі словом "Мережа" позначена мережа Інтернет і доступні з неї інші мережі.

1. Обмеження на інформаційний шум (спам).

Розвиток Мережі призвело до того, що однією з основних проблем користувачів став надлишок інформації. Тому мережеве співтовариство виробило спеціальні правила, спрямовані на захист користувача від непотрібної/не запитаної інформації (спаму). Зокрема є неприпустимими:

1.1. Масове розсилання неузгоджених попередньо електронних листів. Під масовою розсилкою мається на увазі як розсилка безлічі одержувачів, і множинне розсилання одному одержувачу. Тут і далі під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, телеконференцій, інтернет-пейджерів, форумів та інших засобів особистого обміну інформацією.

1.2. Неузгоджене розсилання електронних листів обсягом більше однієї сторінки або містить вкладені файли.

1.3. Неузгоджене розсилання електронних листів рекламного, комерційного чи агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі та образливі вирази та пропозиції.

1.4. Розміщення в будь-якій конференції Usenet або в іншій конференції, форумі або електронному списку розсилки статей, які не відповідають тематиці цієї конференції або списку розсилки. Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet та інші конференції, форуми та електронні списки розсилки.

1.5. Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного чи агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами такої конференції або їхнє розміщення було погоджено з власниками або адміністраторами такої конференції попередньо.

1.6. Розміщення у будь-якій конференції статті, що містить прикладені файли, крім випадків, коли вкладення явно дозволені правилами такої конференції або таке розміщення було погоджено з власниками або адміністраторами такої конференції заздалегідь.

1.7. Розсилання інформації одержувачам, які раніше висловили явне небажання отримувати цю інформацію.

1.8. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і т.д.) як контактні координати при здійсненні будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої точки Мережі були виконані ці дії.

2. Заборона несанкціонованого доступу та мережевих атак.

2.1. Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення або участь у мережевих атаках та мережному зломі, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. У тому числі заборонено:

2.1.1. Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого обладнання чи програмного забезпечення), які не належать користувачеві.

2.1.2. Дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу, у тому числі привілейованого, до ресурсу Мережі (комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать користувачеві, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення чи даних чи адміністраторами даного інформаційного ресурсу.

2.1.3. Передача комп'ютерів або обладнання Мережі безглуздої або марної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі, в об'ємах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки мережних зв'язків і доступності окремих її елементів.

3. Дотримання правил, встановлених власниками ресурсів.

3.1. Крім перерахованого вище, власник будь-якого інформаційного чи технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання.

3.2. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів та є обов'язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів.

3.3. Користувач зобов'язаний дотримуватись правил використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання.

4. Неприпустимість фальшування.

4.1. Значна частина ресурсів мережі не потребує ідентифікації користувача та допускає анонімне використання. Однак у ряді випадків від користувача потрібно надати інформацію, що ідентифікує його та використовувані ним засоби доступу до Мережі. При цьому користувачеві забороняється:

4.1.1. Використання ідентифікаційних даних (імен, адрес, телефонів тощо) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання. У той же час користувач повинен вжити заходів щодо запобігання використанню ресурсів Мережі третіми особами від його імені (забезпечити збереження паролів та інших кодів авторизованого доступу).

4.1.2. Фальсифікація своєї IP-адреси, а також адрес, які використовуються в інших мережевих протоколах, при передачі даних до мережі.

4.1.3. Використання неіснуючих зворотних адрес при надсиланні електронних листів.

Додаток 2 до Договору – Правила користування послугами

Онлайн чат SIDATA
{{ welcomeText }}

    Залишіть заявку і ми з вами зв'яжемося