ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР від SIData


Інформація про договір

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування з SIData. Для того, щоб зробити висновок зазначений договір зовсім не обов'язково приїжджати в офіс нашої компанії, вести переговори, заповнювати купу паперів. Для укладення договору достатньо лише ознайомитися з цією інформацією і наведеним нижче текстом договору. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.
Якщо Ви згодні з його умовами - можете зробити оплату послуг. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним, а SIData прийняв на себе обов'язок надавати послуги, зазначені в договорі. Громадянами оплата може бути зроблена через будь-яке відділення комерційного банку.
Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в даній Оферті умов і оплати послуг фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає ЗАМОВНИКОМ (акцепт оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).
У майбутньому, якщо у Вас виникне необхідність, Ви зможете в зручний для Вас час отримати документально оформлений договір з підписами і печаткою Виконавця.

Публічний договір на абонентське обслуговування

Компанія SIData, іменована надалі Виконавець, з одного боку, і Замовник, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Згідно з умовами даного Договору Виконавець бере на себе зобов'язання надавати Послуги в порядку і на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги.
1.2. Даний договір носить характер публічної оферти і є еквівалентом "усної угоди", та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

2. Загальні положення
2.1. Під послугами розуміється надання Замовнику:
2.1.1. Унікального імені (далі логіна) та пароля, що дозволяє управляти послугами на веб-сайті Виконавця, дана інформація відправляється на контактну електронну адресу (e-mail) Замовника після проходження процедури реєстрації та оплати. Контактним електронною адресою вважається адреса, вказаної Замовником під час проходження процедури реєстрації;
2.1.2. можливості розмістити інформацію, на серверах Виконавця в межах квоти, передбаченої тарифним планом.
2.1.3. Реєстрації доменних імен і підтримки їх на первинному і вторинних серверах імен DNS, якщо така послуга замовлена на офіційному сайті Виконавця;
2.1.4. Можливості організації імен електронної пошти, обсяг інформації в кожен момент часу інформації в межах квоти, передбаченої тарифним планом.
2.1.5. Можливості адресації розміщеного ресурсу.
2.1.6. необхідних для використання Послуги консультацій по електронній пошті або телефону.
2.2. Замовник дає згоду на зберігання і обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації взаємовідносин в сфері інформатизації.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
3.1.1. Надавати Замовнику Послуги відповідно до суми абонентської плати, внесеної в порядку, передбаченому розділом 4 даного Договору.
3.1.2. Реєстрація рахунку Замовника, і передати йому ім'я (логін) і пароль доступу за допомогою електронної пошти.
3.1.3. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
3.1.4. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Замовників та зміною тарифів на оплату, на сайті Виконавця, а також розсилати їх Замовникам електронною поштою.

3.2. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.2.1. У мінімальному обсязі володіти навичками і знаннями, необхідними для самостійного використання Послуги.
3.2.2. Надати достовірні відомості при реєстрації і укладанні Договору.
3.2.3. На першу вимогу надати Виконавцю скан-копії заповненої заяви і паспорта (1,2 сторінка та реєстрація). Під заявою в даному Договорі розуміється власноруч заповнену та підписану звернення до Виконавця, вимога про заповнення якого висуваються в певних Виконавцем випадках і доводяться до відома Замовника за допомогою електронних листів і інструкцій на сайті Виконавця. Бланк такої заяви доступний для скачування Замовником в його особистому кабінеті, на сайті Виконавця або може бути написано Замовником в довільній формі.
3.2.4. Своєчасно надавати Виконавцю інформацію про зміну відомостей, таких як контактну електронну адресу, телефон, а також поштова адреса (для відправлення документів - при бажанні підписати договір згодом).
3.2.5. При зверненні в службу технічної підтримки Виконавця використовувати контактну електронну адресу (адресу, вказану при замовленні послуги) і повідомляти свій логін, ім'я та прізвище, а також при необхідності використовувати інші способи підтвердження своїх прав доступу.
3.2.6. Забезпечувати конфіденційність свого логіна і пароля.
3.2.7. Оплачувати Послуги відповідно до тарифного плану обслуговування і дотримуючись умов розділу 4 даного Договору. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифах на сайті Виконавця.
3.2.8. У разі незгоди зі змінами тексту цього договору Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця в десятиденний термін з моменту отримання повідомлення про зміни.
3.2.9. Зберігати банківські фінансові документи (платіжні доручення, квитанції, чеки), що підтверджують зроблену оплату Послуг.

4. ЦІНИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Замовник проводить акцепт оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати послуг Виконавця, відповідно до умов даного Договору. Попередня оплата послуг Виконавця означає згоду Замовника з усіма умовами цього договору.
4.2. Вартість робіт за цим договором на момент його укладення визначається відповідно до діючих умов, публікуються на сайті Виконавця.
4.3. Платежі здійснюються відповідно до тарифів, опублікованими на сайті Виконавця.
4.4. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги, змінювати тарифи обслуговування, вводити нові тарифні плани. Про введення нових цін або інших змін Виконавець сповіщає Замовника, за допомогою публікації на своєму сайті, а також по електронній пошті. У разі внесення авансу за надання послуг відповідно до даного Договору, нові ціни на Послуги вступають в силу для Замовника після закінчення терміну, за який внесено аванс.
4.5. Послуги надаються за умови внесення оплати згідно обраного тарифного плану, за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.6. Оплата Послуг проводиться шляхом безготівкових платежів на банківський рахунок Виконавця, який вказаний в розділі 10 даного Договору.
4.6.1. При оплаті через банк Замовник зобов'язаний вказати в платіжному документі призначення платежу. Виконавець має право не надавати послуги в разі, якщо в платіжному документі не вказано призначення платежу.
4.6.2. Рахунок оплати послуг Замовник отримує від Виконавця на адресу електронної пошти і оплачує в 10-ти денний термін, вказавши при оплаті послугу, за яку вноситься платіж.
4.6.3. Рахунок на продовження послуг Виконавець надає Замовнику по електронній пошті, вказаній при реєстрації. Рахунок повинен бути сплачений не пізніше 3-х днів з моменту закінчення терміну надання послуг.
4.6.4. Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця по електронній пошті дату, суму платежу, а також за яку послугу здійснений платіж.
4.6.5. У разі несвоєчасної оплати або несвоєчасного повідомлення Виконавця про проведену оплату, Виконавець має право припинити надання послуг.
4.7. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на сайті Виконавця та сповіщення електронною поштою, Замовник несе всі негативні наслідки за платежі, здійснені за старими реквізитами.
4.8. Днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.9. У разі призупинення надання послуг через несплату, їх відновлення відбувається протягом робочого дня, наступного за днем оплати.
4.9.1 В разі не оплати замовником послуг протягом 30 днів з моменту їх закінчення, відновлення послуг може бути неможливим. У разі якщо відновлення послуг можливо, воно відбувається за додаткову плату встановлену Виконавцем.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всі розумні зусилля і заходи з метою недопущення переривань сервісу або порушення його якості.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесений в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, або зміни функцій і інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Замовника від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Виконавця не провадить прийом пошти.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.
5.4. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, в тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, які розповсюджуються в Інтернет і що надаються замовнику за допомогою Послуг.
5.5. Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля з вини третіх осіб Замовник повинен направити на адресу Виконавця заяву про зміну пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, що призвели до крадіжку, а для відшкодування збитків в результаті крадіжки Замовник повинен звернутися до відповідних правоохоронних органів.
5.6. Виконавець не несе відповідальності за повідомлення третіх осіб про позбавлення Замовника доступу до послуги і за можливі наслідки, що виникли в результаті відсутності такого попередження.
5.7. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов'язаннях і витратам, пов'язаним з порушенням положень Договору Замовником або іншими особами, які використовують ім'я користувача і пароль Замовника, або які мають доступ до редагування інформації Замовника шляхом злому; або пов'язаним з використанням Інтернет за допомогою Послуг; або пов'язані з розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Інтернет Замовником або іншими особами, які використовують його логін і пароль.
5.8. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне отримання Замовником повідомлень Виконавця, надісланих електронною поштою. Лист вважається одержаним Замовником в день його відправлення Виконавцем.
5.9. Виконавець, Адміністратори Регістру публічних доменів і Оператори Регістру публічних доменів, в яких реєструються домени згідно цього Договору, не несуть відповідальності за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Замовником, в тому числі перед третіми особами, а також в разі порушення Замовником будь-яких прав третіх осіб.
5.10 Виконавець протягом строку делегування доменного імені в зоні .UA Замовнику в рамках даного договору дотримується Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена в зоні .UA (.UA Domain Name Dispute Resolution Policy), Правил Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена в зоні. UA (Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) та Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена в доменній зоні .UA Міжнародної організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy), які опубліковані за посиланням: https://hostmaster.ua/policy/ua-drp
А саме:
5.10.1 Надавати запитувану інформацію Центру Міжнародної організації інтелектуальної власності з арбітражу та посередництва, включаючи підтвердження того, що спірне доменне ім'я зареєстровано Виконавцем в інтересах Замовника, що доменне ім'я зареєстровано фізичною чи юридичною особою зазначеним відповідачем в скарзі, надати контактні дані registrant'a спірного доменного імені. У разі необхідності, надати договір про реєстрацію і супровід доменного імені а також інші документи.
5.10.2 Чи не проводити зміну registrant'a і / або реєстратора спірного домену під час розгляду скарги.
5.10.3 Виконувати рішення Адміністративної комісії Центру міжнародної організації інтелектуальної власності з арбітражу та посередництва, а саме: зміна registrant'a або реєстратора спірного домену або його повне видалення якщо одне з таких буде винесено.
5.11 Замовник протягом строку делегування доменного імені в зоні .UA в рамках даного договору зобов'язується дотримується Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена в зоні .UA (.UA Domain Name Dispute Resolution Policy), Правил Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена в зоні. UA (Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) та Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена в доменній зоні .UA Міжнародної організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy), які опубліковані за посиланням:https://hostmaster.ua/policy/ua-drp
5.12. При вказівці Замовником в заявці на реєстрацію або переделегування домену в адміністративних, технічних, фінансових контактах домену персональних даних третіх осіб Замовник гарантує, що такі персональні дані вказуються за згодою власників персональних даних з дотриманням діючих норм щодо захисту персональних даних встановлених чинним законодавством України та / або загального регламенту про захист персональних даних (GDPR) без порушення прав третіх осіб. Замовник зобов'язується самостійно повідомляти суб'єктів персональних даних повідомляти їх про зміст, цілі та обсяги збору персональних даних а так само осіб / організаціях яким вони передаються.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ
6.1. Претензії Замовника щодо надання Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому (електронному) вигляді. Термін розгляду претензій Замовника не повинен перевищувати 14 (чотирнадцяти) робочих днів.
6.2. Розгляд претензій до Виконавця, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється при пред'явленні Замовником відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.
6.3. Для вирішення технічних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації як експертів.
6.4. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути щодо цього договору або в зв'язку з ним.
6.5. У разі, якщо сторони не досягнуть домовленості щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до підсудністю, встановленою законодавством України.

7. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ЙОГО ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ
7.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту внесення плати за Послуги в розмірі та порядку, встановленому цим договором.
7.2. Договір укладається на невизначений термін і діє протягом зазначеного строку за умови своєчасної і повної оплати Замовником послуг Виконавця.
7.3. Виконавець має право змінювати умови даного Договору в односторонньому порядку, повідомляючи про це Замовника по електронній пошті. Ці зміни договору вступають в силу через десять днів після їх опублікування на сайті Виконавця, якщо Замовник не надіслав свої мотивовані заперечення проти зміни умов договору. У цьому випадку зміни до Договору вступають в силу після врегулювання сторонами спірних моментів.
7.4. У разі неможливості врегулювання спірних моментів, пов'язаних зі зміною умов даного Договору, Виконавець має право відмовитися від Договору і припинити надання Послуг.
7.5. Замовник має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця.
7.6. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Замовника, залишок коштів на особовому рахунку Замовника поверненню не підлягає. Виконавець має право запропонувати Замовнику на що залишилася невикористаною суму інші послуги.

8. ЗГОДУ НА ОБРОБКУ персональних даних
8.1. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р Замовник дає свою згоду на обробку Виконавцем персональних даних Замовника.
8.2. Виконавець обробляє персональні дані шляхом здійснення дій (операцій) з персональними даними, які включають: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Метою використання персональних даних і наступної їх обробки є отримання Замовником послуг, які надаються Виконавцем.
8.3. Виконавець зобов'язується обробляти персональні дані Замовника в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.
8.4. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право обмежити доступ його персональні дані з метою передачі іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен. Також Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право передати його дані іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен в знеособленому вигляді.
8.5. Замовник даними згодою доручає Виконавцю, як Реєстратора, опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі в Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.
8.6. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Замовником відповідного розпорядження в простій письмовій формі за адресою Виконавця. При цьому Замовник згоден з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки:
- відмова з боку Виконавця в наданні послуг, в результаті неможливості їх виконання без зазначених даних;
- видалення доменного імені, у разі неможливості його супроводу без наявності у Виконавця таких даних.
8.7. Замовник погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншій Реєстратора або Адміністратору публічного домену, в разі, якщо виконувана операція вимагає ідентифікації Замовника, як власника доменного імені.
8.8. Права Замовника по відношенню до його персональних даних визначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

9. Заключні положення

9.1. З усіх питань, не врегульованих цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.2. Додатками до цього договору є - Додаток 1 - Норми користування мережею Інтернет, Додаток 2 - Список заборонених матеріалів при наданні послуг.

10. Реквізити SIData

Послуги які виявляються під торговою маркою SIData можуть надаватися від декількох фізичних осіб підприємців або юридичних осіб. Нижче наводимо дані контрагентів від яких виставляються рахунки та договору на надання послуг:
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________


Додаток 1 до Договору

НОРМИ КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ

Мережа Інтернет є глобальним об'єднанням комп'ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій. Це об'єднання є децентралізованим, і єдиного загальнообов'язкового зведення правил (законів) користування мережею Інтернет не встановлено. Існують, однак, загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет, спрямовані на те, щоб діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів. Фундаментальне положення цих норм таке: правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет (від поштової скриньки до каналу зв'язку) визначають власники цих ресурсів і тільки вони.
Цей документ описує загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет, дотримання яких є обов'язковим для всіх користувачів. Дія цих норм поширюється на порядок використання ресурсів Мережі. Тут і далі словом Мережа позначені мережа Інтернет і доступні з неї інші мережі.

1. Обмеження на інформаційний шум (спам).

Розвиток Мережі призвів до того, що однією з основних проблем користувачів став надлишок інформації. Тому мережеве співтовариство виробило спеціальні правила, спрямовані на захист користувача від непотрібної / без запиту інформації (спаму). Зокрема, є неприпустимими:

1.1. Масове розсилання неузгоджених попередньо електронних листів. Під масовим розсиланням мається на увазі як розсилка безлічі одержувачів, так і множинна розсилка одному одержувачу. Тут і далі під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, телеконференцій, інтернет-пейджерів, форумів та інших подібних засобів особистого обміну інформацією.

1.2. Неузгоджена розсилка електронних листів об'ємом більше однієї сторінки або містять вкладені файли.

1.3. Неузгоджена розсилка електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції.

1.4. Розміщення в будь-якій конференції Usenet або іншій конференції, форумі або електронному списку розсилки статей, які не відповідають тематиці даної конференції або списку розсилки. Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet та інші конференції, форуми і електронні списки розсилки.

1.5. Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами такої конференції або їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції попередньо.

1.6. Розміщення в будь-якій конференції статті, що містить вкладені файли, окрім випадків, коли вкладення явно дозволені правилами такої конференції або таке розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції попередньо.

1.7. Розсилка інформації одержувачам, що висловили раніше явне небажання отримувати цю інформацію.

1.8. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і т.д.) як контактних координат при здійсненні кожного з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої точки Мережі були вчинені ці дії.

2. Заборона несанкціонованого доступу і мережевих атак.

2.1. Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення або участь в мережевих атаках і мережевому зломі, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. У тому числі заборонені:

2.1.1. Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належать користувачу.

2.1.2. Дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу, в тому числі привілейованого, до ресурсу Мережі (комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать користувачу, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення або адміністраторами даного інформаційного ресурсу.

2.1.3. Передача комп'ютерам або обладнанню Мережі безглуздої або непотрібної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв'язності мереж і доступності окремих її елементів.

3. Дотримання правил, встановлених власниками ресурсів.

3.1. Крім перерахованого вище, власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання.

3.2. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів в точці підключення до таких ресурсів і є обов'язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів.

3.3. Користувач зобов'язаний дотримуватися правил використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання.

4. Неприпустимість фальсифікації.

4.1. Значна частина ресурсів Мережі не вимагає ідентифікації користувача і допускає анонімне використання. Однак в ряді випадків від користувача потрібно надати інформацію, що ідентифікує його і використовувані ним засоби доступу до Мережі. При цьому користувачеві забороняється:

4.1.1. Використання ідентифікаційних даних (імен, адрес, телефонів і т.п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання. У той же час користувач повинен вжити заходів щодо запобігання використанню ресурсів Мережі третіми особами від його імені (забезпечити збереження паролів і інших кодів авторизованого доступу).

4.1.2. Фальсифікація своєї IP-адреси, а також адрес, використовуваних в інших мережевих протоколах, при передачі даних в Мережу.

4.1.3. Використання неіснуючих зворотних адрес при відправленні електронних листів.

Додаток 2 до Договору - Правила користування послугамиТелефони :
+38 095 9157882
+38 068 4145555
Служба підтримки: support@sidata.com.ua
Служба продаж та співробітництва: sales@sidata.com.ua
Загальні питання: info@sidata.com.ua
Ми приймаємо:
Аренда выделенного сервера; Аренда виртуального сервера; Аренда выделенного сервера; dedicated server; Выделенный сервер; Дата-центр; Дата-центр в Германии; Сервер для 1С; Сервер для BAS 1С; База 1с в облаке; База 1с на сервере; Оптимизация сервера 1С; Услуги по 1с; Настройка сервера 1с; SQL server для 1С BAS; Настройка SQL server; Администрирование серверов; Облачные серверы; Миграция в облако бесплатно; Апи сервисы в облаке; VPS, VDS, Dedicated, cloud; Оренда виділеного сервера; Оренда віртуального сервера; Оренда виділеного сервера; Виділений сервер; Дата центр; Дата-центр в Німеччині; Сервер для 1С; Сервер для BAS 1С; База 1с в хмарі; База 1с на сервері; Оптимізація сервера 1С; Послуги по 1с; Налаштування сереру 1с; SQL server для 1С BAS; Налаштування SQL server; Адміністрування серверів; хмарні сервери; Міграція в хмару безкоштовно; Апі сервіси в хмарі; Dedicated server rental; Virtual server rental; Dedicated server rental; Dedicated Server; Data center; Data center in Germany; Server for 1C; Server for BAS 1C; Base 1c in the cloud; Base 1c on the server; 1C server optimization; Services for 1c; Setting up server 1c; SQL server for 1C BAS; SQL server setup; Server administration; Cloud servers; Migrate to the cloud for free; Api services in the cloud; VPS; VDS; Dedicated; cloud